Obavještavamo sve udruge i šumovlasnike da je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6889 objavljeno savjetovanje s javnošću o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje