Povodom 10-te obljetnice osnivanja HSUPŠ organizirao je u suradnji s Confederation of European Forest Owners, međunarodnu konferenciju: „Vlasnička prava u privatnim šumama“ koja je održana u Hotelu Panorama